IFKlogoXS

Team IFK Lepplax höll ÅRSMÖTE tisdagen den 25 augusti 2020 kl. 19.00 i AW Arena mötesutrymme, Bennäs. Årsmötet återvalde Kenneth Finholm till styrelsens ordförande.

Övriga invalda:
Vice ord f.Kaj Ahlqvist

Medl.Annika Boström
Medl.Mårten Lassfolk
Medl.Johan Forsman ny
Medl.Karola Dahlbacka ny
Medl.Linda Hattar ny
Spuple. Mats Finne

Spuple. Anders Brännbacka
Kassör. Peter Kerbs utanf styrelsen.
Verksamhetsgranskare.
Pia Raak
Stig-Göran Jansson

Styrelsen Team IFK Lepplax rf.

 Här kan du betala medlemsavgiften. 

 

Extra information