TEAM IFK LEPPLAX STYRELSE 2020 - 2021

 
Kenneth Finnholm Ordförande 050 3056792 
Kaj Ahlqvist Vise ordf.
Annika Boström
medlem
Linda Hattar medlem           
Mårten Lassfolk medlem             
Johan Forsman
medlem
Karola Dhalbacka medlem
Mats Finne
suppleant         
Anders Brännbacka suppleant
Peter Kerbs Kassör utanför styrelsen              040 0867333