Jakobstadsnejdens ishockeyfond

Jakobstadsnejdens ishockeyfonds-ansökningsblanketter publicerade på våra hemsidor

Nu är det möjligt att ansöka om stipendier från Jakobstadsnejdens ishockeyfond.

Fondens mål är att understöda ishockeyspelare i Jakobstadsnejden med hjälp av  bidrag i två olika kategorier. Stipendiekategori #1 grundar sig på talang och stipendiekategori #2 grundar sig på sociala/ekonomiska kriterier. Fonden utbetalar årligen 1000 euro jämt fördelade i de båda kategorierna.

Stipendieansökningarna behandlas av ishockeyfondens styrelse. Styrelsen består av ordförande Fredrik Norrena samt styrelsemedlemmarna och tillika föreningsrepresentanterna Matts Björkgård (IF Pucken), Sofia Winberg (Jeppis Hockey Junior), Mats Lassén (Muik Hockey) ja Robert Kronlund (IFK Lepplax).

Tilläggsinformation gällande stipendieansökningarna fås av styrelsemedlemmarna samt av ordförande Fredrik Norrena, se kontaktuppgifter nedan.

Ansökningarna behandlas konfidentiellt av styrelsen. Den mottagna informationen används endast i samband med att ansökningarna behandlas.

Barn från samma hushåll fyller endast i en gemensam blankett.

Ansökningarna skall vara oss tillhanda årligen senast den 31.5 klockan 16.00.

Ansökningarna postas eller inlämnas till IFK Lepplax kontor. Robert Kronlund markeras som mottagare. Märk kuvertet ”Jakobstadsnejdens ishockeyfond”. 

Stipendiemottagarna meddelas personligen senast 31.7.

Postadress:

IFK Lepplax / Robert Kronlund

Sursikgränd 2
68910 Bennäs

Kontaktuppgifter till fondens styrelse:

Matts Björkgård. tel. 040-7405769
Sofia Winberg, tel. 040-5200593

Mats Lassén, tel.044-7815442
Robert Kronlund, tel. 050-5274130 eller
Fredrik Norrena, tel. 050-5983073 eller

Pietarsaaren seudun jääkiekkorahasto

Pietarsaaren seudun jääkiekkorahasto-anomuslomakkeet julkaistu nettisivuillamme

Nyt on mahdollista anoa stipendiä Pietarsaaren seudun jääkiekkorahastosta.

Jääkiekon osallistumisen tukemiseksi on vuosittain mahdollista hakea kahta eri stipendiä, toinen stipendi myönnetään lahjakkuuden perusteella ja toinen myönnetään sosiaalisin/taloudellisin perustein.Vuosittain on jaossa yksi stipendi/kategoria ja  kummankin kategorian stipendi on 500 euron arvoinen.

Hakemukset käsittelee Pietarsaaren seudun jääkiekkorahaston hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Fredrik Norrena ja hallitusjäseninä toimivat seuraedustajat Matts Björkgård (IF Pucken), Sofia Winberg (Jeppis Hockey Junior), Mats Lassén (Muik Hockey) ja Robert Kronlund (IFK Lepplax). Lisätietoja stipendihausta antavat hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja Fredrik Norrena, yhteystiedot löytyvät alhaalta.

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Annettuja tietoja käytetään  ainoastaan stipendihakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Samassa taloudessa asuville haetaan stipendiä yhdellä lomakkeella.

Stipendihakemukset toimitetaan vuosittain 31.5. klo 16.00 mennessä IFK Lepplaxin toimistolle, joko henkilökohtaisesti tai postitse. Robert Kronlund merkitään vastaanottajaksi. Kuoreen on merkittävä tunnus ”Pietarsaaren seudun jääkiekkorahasto”.

Stipendinsaajille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti 31.7. mennessä.

Postitusosoite:

IFK Lepplax / Robert Kronlund

Sursikinkuja 2
68910 Pännäinen

Yhteystiedot hallituksen jäsenille:

Matts Björkgård, puh. 040-7405769
Sofia Winberg, puh. 040-5200593

Mats Lassén, puh.044-7815442
Robert Kronlund, puh. 050-5274130 tai
Fredrik Norrena, puh. 050-5983073 tai

Janina Åkerlund Jakobstadsnejdens ishockeyfonds stipendiatvinnare 2020!

Kasper Holm Jakobstadsnejdens ishockeyfonds stipendiatvinnare 2019

Ida Kuppala Jakobstadsnejdens ishockeyfonds stipendiatvinnare 2018