Team IFK Lepplax ryPublicerad: 07.03.2024 23:15

Jakobstadsnejdens hockeyfond

Understödsansökningsblankett svenska 2024.p df.pdf


Jakobstadsnejdens ishockeyfonds ansökningsblanketter publicerade på våra hemsidor

Nu är det möjligt att ansöka om stipendier från Jakobstadsnejdens ishockeyfond.

Fondens mål är att understöda ishockeyspelare i Jakobstadsnejden med hjälp av bidrag i två olika

kategorier. Stipendiekategori #1 grundar sig på talang och stipendiekategori #2 grundar sig på

sociala/ekonomiska kriterier. Fonden utbetalar årligen 1000 euro jämt fördelade i de båda

kategorierna.

Stipendieansökningarna behandlas av ishockeyfondens styrelse. Styrelsen består av ordförande

Fredrik Norrena samt styrelsemedlemmarna och tillika föreningsrepresentanterna Mats Lassén (Muik

Hockey), Matts Björkgård (IF Pucken) och Keijo Mäkitalo (IFK Lepplax).

Tilläggsinformation gällande stipendieansökningarna fås av styrelsemedlemmarna samt av ordförande

Fredrik Norrena, se kontaktuppgifter nedan.

Ansökningarna behandlas konfidentiellt av styrelsen. Den mottagna informationen används endast i

samband med att ansökningarna behandlas.

Barn från samma hushåll fyller endast i en gemensam blankett.

Ansökningarna skall vara oss tillhanda årligen senast den 31.6 klockan 16.00.

Ansökningarna postas eller skannas till Fredrik Norrena. E-post rubrik eller märk kuvertet

”Jakobstadsnejdens ishockeyfond”.

Stipendiemottagarna meddelas personligen senast 31.7.

Postadress:

Fredrik Norrena

Videvägen 6

20900 Åbo

fredrik@norrena.fi

Kontaktuppgifter till fondens styrelse:

Mats Lassén, tel. 044-7815442

Keijo Mäkitalo, tel. 044-5674850

Matts Björkgård, tel. 040-740 5769

Fredrik Norrena, tel. 050-5983073